Sand-Cycle krijgt positieve feedback in Noors proefonderzoek

Sand-cycle krijgt positieve feedback van onderzoekers die Sand-Cycle hebben gebruikt bij hun pilot-onderzoek met continue zandfiltratie bij WwTW Gardermoen in Noorwegen. Zij zijn enthousiast over het gebruik van dit instrument en hebben hun positieve feedback gerapporteerd.

Publicatie van de International Water Association (IWA)

Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Regionale Onderzoeksraad van de stad Oslo, richtte zich op de verwijdering van stikstof en fosfor in een continu zandfilter na MBBR-behandeling. Er werden consequent zeer lage effluentniveaus vastgesteld; de resultaten zijn door IWA gepubliceerd in de 80e jaargang, Issue 2, van Water Science & Technology (zie deze link: https://doi.org/10.2166/wst.2019.266 om het volledige artikel te lezen).

Robuust en gebruiksvriendelijk instrument

Het onderzoeksteam gaf aan dat Sand-Cycle een zeer handig instrument is om de goede werking van het filter te controleren. De resultaten zijn betrouwbaar en bovendien droeg Sand-Cycle bij aan de kwaliteit en intensiteit van het onderzoek. Snelle interventies waren mogelijk zodra Sand-Cycle procesafwijkingen detecteerde, waardoor kostbare onderzoekstijd kon worden bespaard.

Deze positieve ervaringen met Sand-Cycle bevestigen wat andere gebruikers al hebben ervaren. Sand-Cycle ontvangt regelmatig positieve feedback van andere internationale referenties.

Sand-Cycle dashboard

Het onderstaande Sand-Cycle-dashboard illustreert duidelijk het vastgelegde onderscheid tussen een goed en een slecht presterend filter. De spreiding tussen de gemiddelde en de standaardafwijkingswaarden geeft het homogeniteitsniveau van het systeem aan. Een grotere spreiding (dikkere band) impliceert dat weinig delen van de filters significant sneller of trager stromen. Dit geval van een dikke band geeft ook een relatief lager prestatieniveau van het filter aan.

Bovenstaande figuur is een Sand-Cycle dashboard van de pilot bij RWZI Gardermoen op 1 maart 2018. De grafiek toont de gemiddelde zandcirculatiesnelheid (blauwe lijn) gedurende 48 uur. Daarnaast toont het de bijbehorende standaarddeviatie (bovenste en onderste grijze lijnen). Op deze manier geeft deze grafiek real-time inzicht of het filter goed of slecht draait.
nl_NLNederlands